Ανθολογία των Κοινωφελών Γνώσεων

Titel Ανθολογία των Κοινωφελών Γνώσεων
Autor*in Δρούλια, Λουκία
Band 1
Ort Αθήνα
Verlag Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
Datum 2008
Seiten 225-227
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung