Η εικόνα της Ελλάδας στη DDR μέσα από το έργο του κινηματογραφιστή Karl Gass

Wissensbasis

Karl Gass
Titel Η εικόνα της Ελλάδας στη DDR μέσα από το έργο του κινηματογραφιστή Karl Gass
Autor*in Βραζιτούλης, Γιώργος
Publikation Exantas
Ausgabe 22
Datum 2015
Seiten 40-47
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung