Οι ελληνικές εκδόσεις των Σιατιστινών Μαρκίδων Πούλιου στη Βιέννη (1791-1797)

Titel Οι ελληνικές εκδόσεις των Σιατιστινών Μαρκίδων Πούλιου στη Βιέννη (1791-1797)
Autor*in Δαρδάς, Αναστάσιος
Herausgeber*in Καραφύλλης, Γρηγόρης
Buchtitel Νεοελληνικός Διαφωτισμός (απόπειρα μιας ερευνητικής συγκομιδής)
Ort Κοζάνη
Verlag χ.ό.
Datum 1999
Seiten 81-118
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung