Καλογεράς, Πέτρος, Πέτρου

Wissensbasis

Petros Kalojeras
Titel Καλογεράς, Πέτρος, Πέτρου
Autor*in Άγνωστη/ος
Ort Αθήνα
Verlag Εκδοτικός οργανισμός Ελληνικών Who's Who
Datum 1965
Seiten 393-394
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung