Οι πολεμικές αποζημιώσεις : Οι δίκαιες ελληνικές οικονομικές διεκδικήσεις από την Ομοσπονδιακή Γερμανία

Titel Οι πολεμικές αποζημιώσεις : Οι δίκαιες ελληνικές οικονομικές διεκδικήσεις από την Ομοσπονδιακή Γερμανία
Autor*in Χολέβας, Ιωάννης
Ort Αθήνα
Verlag Πελάσγος
Datum 1995
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung