Η γερμανική κατοχή στη Μεσσηνία: όπως καταγράφεται στις απόρρητες ημερήσιες αναφορές του Γερμανικού Στρατού Κατοχής (1943-1944)

Titel Η γερμανική κατοχή στη Μεσσηνία: όπως καταγράφεται στις απόρρητες ημερήσιες αναφορές του Γερμανικού Στρατού Κατοχής (1943-1944)
Autor*in Ζερβής, Νίκος Ι.
Ort Καλαμάτα
Verlag Γραφικές Τέχνες Γεώργιος Δικαίος
Datum 1998
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung