Η γερμανική εξωτερική πολιτική στην Ελλάδα 1871-1897

Titel Η γερμανική εξωτερική πολιτική στην Ελλάδα 1871-1897
Autor*in Νικολοπούλου, Ευστρατία Η.
Universität Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
Ort Αθήνα
Datum 2010
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung