Οι Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες της Ανατολικής Γερμανίας και το ΚΚΕ την επαύριον της λήξης του Εμφυλίου Πολέμου

Wissensbasis

Stratos N. Dordanas
Titel Οι Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες της Ανατολικής Γερμανίας και το ΚΚΕ την επαύριον της λήξης του Εμφυλίου Πολέμου
Autor*in Δορδανάς, Στράτος Ν.Ν.
Autor*in Καλογριάς, Βάιος
Publikation Ιστορία Εικονογραφημένη
Ausgabe 591: Αφιέρωμα. Οι σχέσεις της Ελλάδας με την Ανατολική Γερμανία. Το ζήτημα των πολιτικών προσφύγων
Datum 2017
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung