Πρόσληψη της νέας τέχνης. Η κλασικορομαντική αντινομία στο καταληκτικό κεφάλαιο της φιλοσοφικής πραγματείας Δοκίμιον Καλλιλογίας ήτοι Στοιχεία Αισθητικής (Ζάκυνθος, 1856) του Κωνσταντίνου Στρατούλη

Wissensbasis

Konstantinos Dimadis
Titel Πρόσληψη της νέας τέχνης. Η κλασικορομαντική αντινομία στο καταληκτικό κεφάλαιο της φιλοσοφικής πραγματείας Δοκίμιον Καλλιλογίας ήτοι Στοιχεία Αισθητικής (Ζάκυνθος, 1856) του Κωνσταντίνου Στρατούλη
Autor*in Παραλίδου, Μαρία
Herausgeber*in Δημάδης, Κωνσταντίνος Α.
Buchtitel Πρακτικά Ε΄ Eυρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη 2-5.10.2014), Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014): οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία
Band 2
Ort Αθήνα
Verlag ΕΕΝΣ
Datum 2015
Seiten 547-561
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung