Το Λεξικόν Εγκυκλοπαιδικόν (1889-1898) Μπαρτ και Χιρστ

Titel Το Λεξικόν Εγκυκλοπαιδικόν (1889-1898) Μπαρτ και Χιρστ
Autor*in Μουλλάς, Παναγιώτης
Publikation Κονδυλοφόρος
Band 7
Datum 2008
Seiten 39-66
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung