"Καταναγκαστικόν λουτρόν εις την μεγαλοφυΐαν" (Οι πρώτες ελληνικές παραστάσεις του Φάουστ του Γκαίτε και η συμβολή του Θωμά Οικονόμου)

Titel "Καταναγκαστικόν λουτρόν εις την μεγαλοφυΐαν" (Οι πρώτες ελληνικές παραστάσεις του Φάουστ του Γκαίτε και η συμβολή του Θωμά Οικονόμου)
Autor*in Γλυτζουρής, Αντώνης
Publikation Νέα Εστία
Band 151
Ausgabe 1742
Datum 2002
Seiten 209-224
Weiteres Goethe, Faust
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung