[Βιβλιοκριτική]:Γλυκερίας Πρωτοπαπά-Μπουμπουλίδου, Πεζογραφικά κείμενα του πολέμου και της κατοχής (από τα Τετράδια κριτικής)

Titel [Βιβλιοκριτική]:Γλυκερίας Πρωτοπαπά-Μπουμπουλίδου, Πεζογραφικά κείμενα του πολέμου και της κατοχής (από τα Τετράδια κριτικής)
Autor*in Σαχίνης, Απόστολος
Publikation Νέα Πορεία
Band 39
Ausgabe 455-457
Datum Ιανουάριος-Μάρτιος 1993
Seiten 7-8
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung