Συνταγματική πραγματικότητα και συνταγματική ιδεολογία στην Ελλάδα του Όθωνα

Titel Συνταγματική πραγματικότητα και συνταγματική ιδεολογία στην Ελλάδα του Όθωνα
Autor*in Τσαπόγας, Μιχάλης
Herausgeber*in Παπαγεωργίου-Βενετάς, Αλέξανδρος
Buchtitel Η Οθωνική Ελλάδα και η συγκρότηση του ελληνικού κράτους. Das Ottonische Griechenland. Aspekte der Staatswerdung
Ort Αθήνα
Verlag Οδυσσέας
Datum 2002
Seiten 135-141
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung