[Βιβλιοκρισία]: Γιώργος Μαργαρίτης, Από την Ήττα στην Εξέγερση. Ελλάδα: Άνοιξη 1941 - Φθινόπωρο. Mark Mazower, Inside Hitlers Greece. The Experience of Occupation, 1941-1944

Wissensbasis

Adolf Hitler
Titel [Βιβλιοκρισία]: Γιώργος Μαργαρίτης, Από την Ήττα στην Εξέγερση. Ελλάδα: Άνοιξη 1941 - Φθινόπωρο. Mark Mazower, Inside Hitlers Greece. The Experience of Occupation, 1941-1944
Autor*in Παπαστράτης, Προκόπης
Publikation Μνήμων
Band 17
Datum 1995
Seiten 211-219
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung