"Έσπερος" (1881-1889) και "Κλειώ" (1885-1892) . Δύο περιοδικά στην Ελληνική παροικία της Λειψίας

Titel "Έσπερος" (1881-1889) και "Κλειώ" (1885-1892) . Δύο περιοδικά στην Ελληνική παροικία της Λειψίας
Autor*in Συνοδινός;, Ζήσιμος Χ.
Publikation Περίπλους
Band 6
Ausgabe 24-25
Datum 1990
Seiten 244-266
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung