Ερρίκος Χάινε. 175 χρόνια από τη γέννησή του (13.12.1797-13.12.1972)

Wissensbasis

Heinrich Heine
Titel Ερρίκος Χάινε. 175 χρόνια από τη γέννησή του (13.12.1797-13.12.1972)
Autor*in Λαζανάς, Βασίλειος Ι.
Publikation Νέα Εστία
Band 93
Datum 1973
Seiten 462-468
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung