Η πρόσληψη του Franz Grillparzer στην Ελλάδα

Wissensbasis

Franz Grillparzer
Titel Η πρόσληψη του Franz Grillparzer στην Ελλάδα
Autor*in Αναστασιάδης, Αθανάσιος
Publikation Κονδυλοφόρος
Ausgabe 7
Datum 2008
Seiten 97-126
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung