Η λογοτεχνία ως μαρτυρία. Έλληνες πεζογράφοι για τη γενοκτονία των Εβραίων

Titel Η λογοτεχνία ως μαρτυρία. Έλληνες πεζογράφοι για τη γενοκτονία των Εβραίων
Herausgeber*in Αμπατζοπούλου, Φραγκίσκη
Ort Θεσσαλονίκη
Verlag Παρατηρητής
Datum 1995
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung