Εθνική Τράπεζα της Eλλάδος, 1841-2006. Ιστορικό Χρονολόγιο

Titel Εθνική Τράπεζα της Eλλάδος, 1841-2006. Ιστορικό Χρονολόγιο
Autor*in Νοταράς, Γεράσιμος, Γεράσιμος
Autor*in Παντελάκης, Νίκος
Autor*in Συνοδινός, Ζήσιμος Χ.
Herausgeber*in Εθνική Τράπεζα της Eλλάδος
Ort Αθήνα
Verlag Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος
Datum 2007
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung