Η βυζαντινή λόγια γραμματεία στην Γερμανία τον 19ο αιώνα

Titel Η βυζαντινή λόγια γραμματεία στην Γερμανία τον 19ο αιώνα
Autor*in Reinsch, Diether Roderich
Herausgeber*in Χρυσός, Ευάγγελος
Buchtitel Ένας νέος κόσμος γεννιέται. Η εικόνα του ελληνικού πολιτισμού στη γερμανική επιστήμη κατά τον 19ο αιώνα
Ort Αθήνα
Verlag Ακρίτας
Datum 1996
Seiten 107-128
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung