Ο Καποδίστριας και η Παιδεία, 1803-1822. Τόμος 1: Η φιλόμουσος εταιρεία της Βιέννης

Wissensbasis

Ioannis Kapodistrias
Titel Ο Καποδίστριας και η Παιδεία, 1803-1822. Τόμος 1: Η φιλόμουσος εταιρεία της Βιέννης
Autor*in Κούκκου, Ελένη Ε.
Ort Athen
Datum 1958
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung