Πόλεις και μνημεία στην Ελλάδα του Όθωνος

Titel Πόλεις και μνημεία στην Ελλάδα του Όθωνος
Autor*in Stauffert, Friedrich
Herausgeber*in Παπαγεωργίου-Βενετάς, Αλέξανδρος
Übersetzer*in Παπαγεωργίου-Βενετάς, Αλέξανδρος
Übersetzer*in Σιέτη, Τούλα
Ort Αθήνα
Verlag Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία
Datum 2010
Weiteres Κριτική θεώρηση, μετάφραση και σχολιασμός μιας μαρτυρίας του Friedrich Stauffert, αρχιτέκτονος του Δήμου Αθηναίων κατά τα έτη 1835-1843
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung