Ο εγελιανός φιλόσοφος Ιωάννης Μενάγιας. Εισαγωγή - Κείμενα - Μαρτυρίες

Titel Ο εγελιανός φιλόσοφος Ιωάννης Μενάγιας. Εισαγωγή - Κείμενα - Μαρτυρίες
Autor*in Αποστολοπούλου, Γεωργία
Ort Ιωάννινα
Verlag Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Datum 1988
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung