Γεωστρατηγικά σχέδια της Ναζιστικής Γερμανίας για τη μεταπολεμική Κρήτη

Wissensbasis

Hagen Fleischer
Titel Γεωστρατηγικά σχέδια της Ναζιστικής Γερμανίας για τη μεταπολεμική Κρήτη
Autor*in Fleischer, Hagen
Publikation Τα Ιστορικά
Ausgabe 60
Datum 1992
Seiten 135–158
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung