Τραύμα και Μνήμη. Η πεζογραφία των πολιτικών προσφύγων

Titel Τραύμα και Μνήμη. Η πεζογραφία των πολιτικών προσφύγων
Autor*in Αποστολίδου, Βενετία
Ort Αθήνα
Verlag Πόλις
Datum 2010
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung