Ο Wilhelm Mueller, ποιητής των "τραγουδιών των Ελλήνων" και μεταφραστής των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών

Titel Ο Wilhelm Mueller, ποιητής των "τραγουδιών των Ελλήνων" και μεταφραστής των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών
Autor*in Quack-Μανουσάκη, Ρεγγίνα
Publikation Μνημοσύνη
Band 15
Datum 2001/2002
Seiten 333-346
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung