Η πρόσληψη θεωρητικών και μεθοδολογικών θέσεων των Spengler και Focillon από τον Παντελή Πρεβελάκη

Titel Η πρόσληψη θεωρητικών και μεθοδολογικών θέσεων των Spengler και Focillon από τον Παντελή Πρεβελάκη
Autor*in Χαμαλίδη, 'Ελενα
Herausgeber*in Ματθιόπουλος, Ευγένιος Δ.
Herausgeber*in Χατζηνικολάου, Νίκος
Buchtitel Η ιστορία της τέχνης στην Ελλάδα
Ort Ηράκλειο
Verlag Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Datum 2003
Seiten 233-255
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung