Η Φιλοσοφική Σχολή ως "Πανδιδακτήριον". Επιστημολογικές και ιδεολογικές συνιστώσες των προτάσεων για την αναμόρφωση των πανεπιστημιακών θεσμών στην Ελλάδα

Wissensbasis

Panajotis Noutsos
Titel Η Φιλοσοφική Σχολή ως "Πανδιδακτήριον". Επιστημολογικές και ιδεολογικές συνιστώσες των προτάσεων για την αναμόρφωση των πανεπιστημιακών θεσμών στην Ελλάδα
Autor*in Νούτσος, Παναγιώτης Χ.
Buchtitel Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου: Πανεπιστήμιο: Ιδεολογία και Παιδεία. Ιστορική Διάσταση και Προοπτικές. Αθήνα, 21-25 Σεπτεμβρίου 1987
Band 2
Ort Αθήνα
Verlag Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
Datum 1989
Seiten 509-515
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung