Το μπλε άλογο. Θέματα ιστορίας και κριτικής της τέχνης

Titel Το μπλε άλογο. Θέματα ιστορίας και κριτικής της τέχνης
Autor*in Παπανικολάου, Μιλτιάδης
Ort Θεσσαλονίκη
Verlag Βάνιας
Datum 2004
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung