Η Αμαλιάδα κατά την ιταλογερμανική κατοχή 1941-1944

Titel Η Αμαλιάδα κατά την ιταλογερμανική κατοχή 1941-1944
Autor*in Ζαφειρόπουλος, Αριστείδης
Autor*in Καλύβας, Σωκράτης
Autor*in Καρνάρος, Λεωνίδας Κ.
Autor*in Mainz, Albert
Autor*in Σιμιτζής, Αντώνης
Autor*in Σιμιτζής, Θεόδωρος Ι.
Autor*in Παναγόπουλος, Πάνος Δ.
Ort Αμαλιάδα
Verlag Βιβλιοπανόραμα
Datum 2016
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung