Αναστάσιος Λευκίας Γεωργιάδης (1773−1853). Πρώτος Καθηγητής και Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Νεότερα ανέκδοτα στοιχεία

Titel Αναστάσιος Λευκίας Γεωργιάδης (1773−1853). Πρώτος Καθηγητής και Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Νεότερα ανέκδοτα στοιχεία
Autor*in Τασούλης, A.
Publikation Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής
Band 26
Ausgabe 8
Datum 2009
Seiten 818-825
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung