[Βιβλιοκρισία]: Χέρμαν Φρανκ Μάγερ, Από τη Βιέννη στα Καλάβρυτα. Τα αιματηρά ίχνη της 11ης μεραρχίας καταδρομών στη Σερβία και την Ελλάδα, μτφρ. Γιάννης Μυλωνόπουλος, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 2003, σ. 779

Wissensbasis

Jannis Mylonopoulos
Titel [Βιβλιοκρισία]: Χέρμαν Φρανκ Μάγερ, Από τη Βιέννη στα Καλάβρυτα. Τα αιματηρά ίχνη της 11ης μεραρχίας καταδρομών στη Σερβία και την Ελλάδα, μτφρ. Γιάννης Μυλωνόπουλος, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 2003, σ. 779
Autor*in Βόγλης, Πολυμέρης
Publikation Νέα Εστία
Band 155
Ausgabe 1768
Datum 2004
Seiten 990-993
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung