Ο γερμανικός αστικός ρεαλισμός και η διηγηματογραφία του Κωσταντίνου Χατζόπουλου

Titel Ο γερμανικός αστικός ρεαλισμός και η διηγηματογραφία του Κωσταντίνου Χατζόπουλου
Autor*in Πετροπούλου, Εύη
Publikation Σύγκριση
Band 17
Datum 2006
Seiten 28-42
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung