Συγκριτική πραγματολογία: η περίπτωση των ιδιωτισμών μεταφραστική προσέγγιση από την ελληνική στην γερμανική

Wissensbasis

Ionio Panepistimio
Titel Συγκριτική πραγματολογία: η περίπτωση των ιδιωτισμών μεταφραστική προσέγγιση από την ελληνική στην γερμανική
Autor*in Παριανού, Αναστασία
Universität Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Ort Κέρκυρα
Datum 1998
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung