Πρόσωπα από την αντίσταση-1996. Μνήμη θανάτου, μνήμη ζωής

Titel Πρόσωπα από την αντίσταση-1996. Μνήμη θανάτου, μνήμη ζωής
Autor*in Weber, Johanna
Mitarbeiter*in Μελέτζης, Σπύρος
Mitarbeiter*in Βερβενιώτη, Τασούλα
Ort Αθήνα
Verlag Άγρα
Datum 1996
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung