Όψεις του βαγκνερισμού στον ελληνικό 19ο αιώνα

Wissensbasis

Richard Wagner
Titel Όψεις του βαγκνερισμού στον ελληνικό 19ο αιώνα
Autor*in Κουρμπανά, Στέλλα
Universität Ιόνιο Πανεπιστήμιο-Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Ort Κέρκυρα
Datum 2017
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung