Η μάχη της Κρήτης (Μάιος 1941): Η γερμανική οπτική

Titel Η μάχη της Κρήτης (Μάιος 1941): Η γερμανική οπτική
Autor*in Αποστολόπουλος, Δημήτρης Κ.
Buchtitel Νεοελληνικά Ιστορικά
Band 4
Ort Αθήνα
Verlag Ακαδημία Αθηνών/ΚΕΙΝΕ
Datum 2016
Seiten 11-34
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung