Η Ελλάδα και ο ελληνικός αγώνας για την ανεξαρτησία μέσα από τη γερμανόφωνη πεζογραφία της δεκαετίας του 20 κατά τον 19ο αιώνα

Wissensbasis

Ionio Panepistimio
Titel Η Ελλάδα και ο ελληνικός αγώνας για την ανεξαρτησία μέσα από τη γερμανόφωνη πεζογραφία της δεκαετίας του 20 κατά τον 19ο αιώνα
Autor*in Τράκα, Θεολογία Σ.
Universität Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Ort Κέρκυρα
Datum 2013
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung