Κινηματογραφημένες μαρτυρίες για τη γενοκτονία των Ελλήνων Εβραίων

Titel Κινηματογραφημένες μαρτυρίες για τη γενοκτονία των Ελλήνων Εβραίων
Autor*in Varon-Vassard, Odette
Herausgeber*in Τομαή, Φωτεινή
Buchtitel Αναπαραστάσεις του πολέμου
Ort Αθήνα
Verlag Παπαζήσης
Datum 2006
Seiten 169–178
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung