Οι θεατρικές μεταφράσεις του Γεωργίου Σακελλαρίου (1767-1836): Κόδρος (1786, ανέκδοτο), Τηλεμάχος και Καλυψώ, Ορφεύς και Ευρυδίκη (Βιέννη 1796)

Titel Οι θεατρικές μεταφράσεις του Γεωργίου Σακελλαρίου (1767-1836): Κόδρος (1786, ανέκδοτο), Τηλεμάχος και Καλυψώ, Ορφεύς και Ευρυδίκη (Βιέννη 1796)
Autor*in Πούχνερ, Βάλτερ
Publikation Παράβασις
Band 9
Datum 2009
Seiten 367-428
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung