Δημοσιονομικές και δημοσιοοικονομικές θεμελιώσεις της οθωνικής περιόδου

Titel Δημοσιονομικές και δημοσιοοικονομικές θεμελιώσεις της οθωνικής περιόδου
Autor*in Πρόντζας, Ευάγγελος
Herausgeber*in Παπαγεωργίου-Βενετάς, Αλέξανδρος
Buchtitel Η Οθωνική Ελλάδα και η συγκρότηση του ελληνικού κράτους. Das Ottonische Griechenland. Aspekte der Staatswerdung
Ort Αθήνα
Verlag Οδυσσέας
Datum 2002
Seiten 89-110
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung