Γεώργιος Κλεόβουλος ο "Φιλιππουπολίτης". O πρώτος Έλλην επιστήμων και αγνοημένος Παιδαγωγός

Titel Γεώργιος Κλεόβουλος ο "Φιλιππουπολίτης". O πρώτος Έλλην επιστήμων και αγνοημένος Παιδαγωγός
Autor*in Σακκάς, Γεώργιος
Ort Αθήναι
Verlag χ.ό.
Datum 1956
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung