Όψεις της μουσικής ζωής στο Βασίλειο της Ελλάδας την εποχή του βασιλιά Όθωνα

Titel Όψεις της μουσικής ζωής στο Βασίλειο της Ελλάδας την εποχή του βασιλιά Όθωνα
Autor*in Λερχ-Καλαβρυτινού, Ίρμγκαρντ
Herausgeber*in Κύρτσης, Αλέξανδρος-Ανδρέας
Herausgeber*in Πεχλιβάνος, Μίλτος
Übersetzer*in Γεωργίου, Μιχάλης
Datum 28.03.2022
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung