Ελληνική επανάστασις η πολιτική του Metternich και η κοινή γνώμη στη Γερμανία

Titel Ελληνική επανάστασις η πολιτική του Metternich και η κοινή γνώμη στη Γερμανία
Autor*in Quack-Μανουσάκη, Ρεγγίνα
Buchtitel Πρακτικά του Ε' Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών
Band 4
Ort Αθήναι
Verlag Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών
Datum 1998
Seiten 329-338
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung