[Βιβλιοκρισία:] Οι μεταφράσεις του Κ.Π. Καβάφη στα γερμανικά

Titel [Βιβλιοκρισία:] Οι μεταφράσεις του Κ.Π. Καβάφη στα γερμανικά
Autor*in Σιδέρη-Σπεκ, Ντάντη
Publikation Μετάφραση
Ausgabe 11
Datum 2007
Seiten 339-345
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung