Η γερμανική επιστήμη ως μέσο πολιτιστικής πολιτικής και προπαγάνδας;: οι επιστημονικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Τρίτου Ράιχ

Titel Η γερμανική επιστήμη ως μέσο πολιτιστικής πολιτικής και προπαγάνδας;: οι επιστημονικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Τρίτου Ράιχ
Autor*in Ζαρίφη, Μαρία
Universität European University Institute (EUI). Department of History and Civilization
Datum 2005
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung