Ο Σολωμός και η γερμανική φιλοσοφία και ποίηση

Titel Ο Σολωμός και η γερμανική φιλοσοφία και ποίηση
Autor*in Πολίτης, Λίνος
Buchtitel Ders.: Γύρω στο Σολωμό. Μελέτες και άρθρα (1938-1958).
Ort Athen
Verlag Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ)
Datum 1958
Seiten S. 227-247
Weiteres Solomos, deutsche Einflüsse
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung