Ο Σύνδεσμος Φιλίας Ελλάδας-Γερμανικής Λαοκρατικής Δημοκρατίας γιορτάζει τα είκοσί του χρόνια

Titel Ο Σύνδεσμος Φιλίας Ελλάδας-Γερμανικής Λαοκρατικής Δημοκρατίας γιορτάζει τα είκοσί του χρόνια
Autor*in Αγουρίδης, Σάββας
Publikation Επιθεώρηση της ΓΛΔ, Εικονογραφημένο περιοδικό από την Γερμανική Λαοκρατική Δημοκρατία
Ausgabe 1
Datum 1985
Seiten 44-45
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung