Το έργον μου εν τω Υπουργείω της Γεωργίας κατά την Κατοχήν

Titel Το έργον μου εν τω Υπουργείω της Γεωργίας κατά την Κατοχήν
Autor*in Παμπούκας, Γεώργιος
Ort Αθήνα
Verlag χ.ε.
Datum 1946
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung