Η μετάφραση των Ληστών του Σίλλερ για την ελληνική σκηνή του 19ου αιώνα

Wissensbasis

Friedrich Schiller
Titel Η μετάφραση των Ληστών του Σίλλερ για την ελληνική σκηνή του 19ου αιώνα
Autor*in Μαράκα, Λίλα
Herausgeber*in Βιβιλάκης, Ιωσήφ
Buchtitel Στέφανος : τιμητική προσφορά στον Βάλτερ Πούχνερ
Ort Αθήνα
Verlag Ergo
Datum 2007
Seiten 751-763
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung